REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020 • Aktualności • Młodzieżowy Dom Kultury im. dr H. Jordana • Placówki • Placówki • Portal Edukacyjny miasta Siemianowice Śląskie

WYDZIAŁ EDUKACJI, Al. Sportowców 1, tel.: 32-766-05-32

Strona główna » Placówki » Placówki » Młodzieżowy Dom Kultury im. dr H. Jordana » Aktualności » REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020
wielkość tekstuA-AA+

REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020

REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020

DO POBRANIA:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania *

Termin postępowania uzupełniającego *

1.

Przyjmowanie deklaracji na kontynuację.

Do 19 czerwca

------------------------

2.

Składanie wniosków wraz z dokumentacją potwierdzająca spełnienia kryteriów na wolne miejsca.

1 czerwca - 30 czerwca

17 sierpnia - 21 sierpnia

4.

I etap postępowania rekrutacyjnego (kryteria ustawowe).

1 lipca - 5 lipca

25 sierpnia - 26 sierpnia

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

5 lipca

31 sierpnia

6.

Złożenie wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

Rodzic/opiekun/osoba pełnoletnia:

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

7.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

Komisja rekrutacyjna:

W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

8.

Złożenie do dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Rodzic/opiekun/osoba pełnoletnia:

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

9.

Rozpatrzenie przez dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Dyrektor placówki:

W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania