Aktualności • Zespół Szkół Specjalnych (Szkoła Podstawowa Nr 9, Gimnazjum Nr 6, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3, Szkoła Przysposabiająca do Pracy) • Zespoły szkół • Placówki • Portal Edukacyjny miasta Siemianowice Śląskie

WYDZIAŁ EDUKACJI, Al. Sportowców 1, tel.: 32-766-05-32