Europassy Mobilność dla uczestników projektu „Praktyk Europejczyk” • Programy UE • Aktualności • Portal Edukacyjny miasta Siemianowice Śląskie

WYDZIAŁ EDUKACJI, Al. Sportowców 1, tel.: 32-766-05-32

Strona główna » Aktualności » Programy UE » Europassy Mobilność dla uczestników projektu „Praktyk Europejczyk”
wielkość tekstuA-AA+

Europassy Mobilność dla uczestników projektu „Praktyk Europejczyk”

"PRAKTYK EUROPEJCZYK" to projekt obejmujący zagraniczne praktyki zawodowe uczniów naszego Technikum. Jest on odpowiedzią na wynikającą z wymagań rynku pracy i zachodzące na nim zmiany potrzebę ciągłego podnoszenia poziomu wykształcenia i poszerzania kluczowych kompetencji i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych uczestników. Projekt w pełni realizuje cele zawarte w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły.

W projekcie brało udział 40 pełnoletnich uczniów naszego Technikum kształcących się w zawodzie technik ekonomista i technik informatyk. Praktyki realizowane były w ścisłej współpracy z irlandzką organizacją Your International Training - prężnie funkcjonującą w obszarze realizacji projektów dotyczących rozwoju zawodowego i edukacji (projects@yourinternationaltraining.com).

Termin praktyk:

I grupa 01 maja 2017 – 26 maja 2017 r,

II grupa 05 maja 2018 – 02 czerwca 2018 r,

Udział w projekcie jest bezpłatny. W całości pokryte zostaną wszystkie koszty uczestnika związane z przejazdem zakwaterowaniem, wyżywieniem, uczestnictwem w praktykach w zakładach pracy. Sfinansowany został również udział w programie kulturowo-poznawczym oraz ubezpieczenie uczestnika od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.

Jednym z celów projektu było uzyskanie przez uczestników Europass Mobilność.

Dokument Europass – Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia). Europejska ścieżka kształcenia to na przykład:  praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie, semestr nauki na uczelni zaliczony w ramach programu wymiany, praktyka w charakterze wolontariusza w organizacji pozarządowej. Taka ścieżka kształcenia monitorowana jest przez dwie organizacje partnerskie – jedną w kraju pochodzenia i drugą w kraju przyjmującym. Obaj partnerzy uzgadniają cel, zakres i czas trwania ścieżki; określają także, kto będzie osobą odpowiedzialną za przebieg nauki czy szkolenia w kraju przyjmującym. Partnerami mogą być uczelnie wyższe, szkoły, placówki szkoleniowe, firmy, organizacje pozarządowe, itd.

Przykładowy Europass Mobilność