Kolejne Europassy Mobilność w rękach młodzieży MERITUM • Programy UE • Aktualności • Portal Edukacyjny miasta Siemianowice Śląskie

WYDZIAŁ EDUKACJI, Al. Sportowców 1, tel.: 32-766-05-32

Strona główna » Aktualności » Programy UE » Kolejne Europassy Mobilność w rękach młodzieży MERITUM
wielkość tekstuA-AA+

Kolejne Europassy Mobilność w rękach młodzieży MERITUM

W ZSTiO MERITUM odbyło się podsumowanie projektu „Praktyk Europejczyk 2018” prowadzonego w ramach programu:

„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, podczas którego dyrektor szkoły pan S. Kowalczyk wraz z koordynatorem projektu nauczycielem przedmiotów informatycznych W. Tomaszewskim wręczyli uczestnikom certyfikaty „Europass Mobilność” oraz certyfikaty ukończenia kursów językowych, potwierdzających znajomość języka angielskiego na konkretnym poziomie.

„Europass Mobilność” to dokument, który służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia).

Warto przypomnieć, że w ramach programu 40 uczennic i uczniów Technikum nr 2 objętych zostało zagraniczną praktyką zawodową w zawodach: technik informatyk, technik mechatronik i technik ekonomista, odbywającą się w irlandzkich miastach Galway i Sligo. Realizacja programu miała na celu zaspokojenie potrzeb ciągłego podnoszenia poziomu wykształcenia i poszerzania kompetencji kluczowych oraz kwalifikacji zawodowych uczniów.

Młodzież Meritum w pełni wykorzystała szansę, jaką stworzył przed nimi udział w projekcie. Miesięczny pobyt w miejscowościach w Irlandii pozwolił im przede wszystkim na zdobycie nowego, bardzo cennego doświadczenia zawodowego oraz rozwój kompetencji porozumiewania się w języku obcym. Dodajmy, że był to czas nie tylko rozwoju zawodowego. Uczestnicy poznali nową kulturę, zwyczaje, zwiedzili wiele ciekawych miejsc i nawiązali nowe znajomości, które stwarzają dla nich doskonałe perspektywy rozwoju.

Szczególne uznanie otrzymaliśmy z rąk pana Paula Quinna -dyrektora YIT z Irlandii, który docenił rzetelność i zaangażowanie praktykantów w realizację zadań projektowych. Wszystkim uczestnikom i opiekunom serdecznie gratulujemy zdobytych certyfikatów.

Michał Krupanek