Kalendarz • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna • Placówki • Placówki • Portal Edukacyjny miasta Siemianowice Śląskie

WYDZIAŁ EDUKACJI, Al. Sportowców 1, tel.: 32-766-05-32

Wydarzenia minione

15 – 19 lutego 2016
  • Ferie z Poradnią 2016!
20 – 24 stycznia 2014
  • Ferie z Poradnią