Programy UE • Portal Edukacyjny miasta Siemianowice Śląskie

WYDZIAŁ EDUKACJI, Al. Sportowców 1, tel.: 32-766-05-32

Strona główna » Programy UE
wielkość tekstuA-AA+

Projekty unijne

"Akademia kompetencji i umiejętności" - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

"Kompetencje na przyszłość" - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

"Lepszy start w przyszłość" - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

"Warsztaty kulinarno - edukacyjne Kolorowo znaczy zdrowo" - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja - Rozwój, działanie 3.1 Kompetencje szkolnictwa wyższego.

"Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie" - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

"Nowoczesna szkoła" - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Realizacja projektu zakończona.

"Motywacja - Edukacja - Kariera - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich" to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu zakończona.

"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic klas I – III szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich" to projekt systemowy realizowany w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu zakończona.

"Mam zawód - mam pracę w regionie" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 -2013 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu zakończona.

"Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu zakończona.

"Szkoła harmonijnego rozwoju" - projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu zakończona.